b'Mae gweithgareddauyn yr ardal hefyd yn cynnig eraill yn cynnwys pysgotaamryw o weithgareddau ar afonydd Llugwy aantur dan do ar yr un safle. Conwy a Llyn Crafnant. Mae pysgota preifat arOs ydych yn chwilio am gael ar lynnoedd eraill.antur, mae gwifren wib Rhaid cael trwydded ymhiraf Ewrop yn denu mhob lleoliad. Cysylltwchymwelwyr o bell ac agos, acwww.betws-ycoed- mae gwifrau gwibio eraill, anglers.org i gael rhagor oreid Fforest rollercoaster fanylion. Mae cyfleusteraua saffari gwifrau uchel ar merlota i ddechreuwyrgael. Dewch i archwilio ym Mhenmachno; gallceudyllau llechi Eryri marchogion mwy profiadola mwynhau profiad farchogaeth ar hydtanddaearol unigryw. llwybraur goedwig.Os ydych yn mwynhau Mae cwrs golff 9 twll Betwsgarddio a bywyd gwyllt, yn croesawu ymwelwyrbeth am ymweldgardd dydd. Mae cyrsiau golffflodau gwyllt T Hyll sydd o mwy o faint yng Nghonwydan ofal Cymdeithas Eryri, a Llandudno, mewngardd yr Ymddiriedolaeth lleoliadau prydferth ar yrGenedlaethol ym Modnant arfordir. Mae pob matha gerddi Castell Gwydir. o gyfleoedd i nofionMae nifer o safleoedd o wyllt mewn llynnoedd,ddiddordeb hanesyddol pyllau ac afonydd lleolyn yr ardal gan gynnwys ond byddwch yn ofalushen bentref chwarelyddol a pharchwch unrhywRhiwddolion, T Mawr arwyddion gwahardd. Ircartref cyfieithydd y Beibl rhai llai anturus mae pwllir Gymraeg a safleoedd nofio a champfa gwestyrtreftadaeth ddiwydiannol Waterloo yn croesawuyr hen fwyngloddiau yng ymwelwyr dydd. MaeNghoedwig Gwydir. pwll nofio cyhoeddus yn Llanrwst hefyd. Mae llawer o gyfleoedd i fwynhau chwaraeon dr, gan gynnwys canio a chaiacio ar ddarnau penodol o rai afonydd, mae Llyn Geirionydd yn lle gwych ar gyfer y rhanBwa tresi aur, Gardd Bodnant @fwyaf o chwaraeon drCreative Commons Bodnant Garden a gellir llogi padlfyrddau yn lleol. Mae cwmnau gweithgareddau awyr agored lleol yn cynnig teithiau cerdded ceunentydd a chanio. Mae lagn syrffio mewndirol 7'