b'04Ffos Noddun a Rhaeadry Graig LwydTaith gerdded hawdd at geunant afon dramatig, a rhaeadrau. O ganol y pentref cerddwch ir dde ar hyd priffordd yr A5 at siop Cotswold Rock Bottom ar y dde gan droi i fynyr ffordd fach serth. Ar l tua 1.5 milltir ger cyffordd-T trowch ir chwith wrth y bont ac yna ir dde i fynyr ln ar yr ochr arall ir ffordd gan ddilyn yr arwyddion. Maer fynedfa ger bwth talu bach. Codir tl mynediad o 1.00 y pen. I gyrraedd Rhaeadr y Graig Lwyd, ewch heibior fynedfa a cherddwch am tua 0.75 milltir drwy faes parcio caffi mawr Rhaeadr y Graig Lwyd. Mae mynedfa Rhaeadr y Graig Lwyd wrth ymyl y caffi. (dymar man codi ar gyfer Go Below hefyd). (Tl mynediad 1).Amser (oriau): Ffos Noddun Rhaeadr y Graig Lwyd2 awrPellter:Cyf. Map:SH 798 546 Cyf. Map:SH 810 5352.5 milltir / 4 milltir Lledred:53.075680 Lledred:53.065745Anhawster: hawdd Hydred:-3.7951688 Hydred:-3.77593311'