b'Conwy ar A55 2427 Llandudno Af ar A55Dolgarrog on Llyn CoDulyn nw Maenan Mae rhagor o wybodaeth, cymorth a chyngor yLlyn15 Melynllyn Llyn ar gael er mwyn i chi wneud y gorau och Carnedd Eigiau A470 ymweliad, gan gynnwys dewis eang o leoedd i Chwarel yLlewellyn 28 A548 aros, ar gael ar-lein: PenrhynMerchyn Bangor ar A55 Trefriw 26 visitbetwsycoed.co.ukBach 19Merchyn 21 Llyn Llanrwst ac ym Betws-y-Coed: Mawr Llyn 20Cowlyd Llyn Geirionydd Canolfan Groeso Betws-y-Coed, Stablaur Llyn Ogwen Crafnant 25 13 Royal Oak, Betws-y-Coed LL24 0AH A5Tryfan 12 22Llyn 11 05 18 Ffn: 01690 710426 Peris 08 LlynRhaeadr01 Parc 29 E-bost: [email protected] Capel Curig EwynnolLlanberis Glyder Fawr A509 07 MynyddGarthmyn snowdonia-npa.gov.uk/visiting/Llyn Llwynnau A4086 Cwmfynnon A4086 Mymbyr localinformation/information-centres/Betws-y-Coed betws-y-coed02 17 Capel GarmonLlyn 03Moel Llyn ElsiGlaslyn Siabod y Foel 16 23Yr Wyddfa Llyn 04Llydaw 06 10Ffos Noddun30 Rhaeadr y PontGraig LwydLlyn Rufeinig DolwyddelanGwynant A5PenmachnoA498Beddgelert A470 14Cyhoeddwyd gan: Cymdeithas Dwristaidd Betws-y-Coed 3132 Gwnaed pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y cyhoeddiad Llynhwn, ond ni all y Gymdeithas nai hasiantwyr dderbyn Cwmorthin cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau, anghywirdebau Blaenau Llyn neu hepgoriadau neu unrhyw fater syn gysylltiedigFfestiniog Conwy chyhoeddir wybodaeth sydd ynddo, neu syn deillio ohono. LlynDyluniwyd gan: viewcreative.co.uk Ystradau TanygrisiauCydnabyddiaeth ffotograffau: A470Hawlfraint y Goron (2020) Cymru Wales,Creative * Maer ffyrdd a llwybrau ar ymap yn ddiagramatig yn unig Llyn Commons Gardd Bodnant,Creative Commons o ac nid i raddfa A496 Celyn Unsplash,Creative Commons o Pexels20'