b'Gweithgareddauym Betws-y-Coed ar ardalMae gan ardal Betws-y-Coed rywbeth i bawb, yr hen ar ifanc, yr egnol ar anturus, yn ogystal r rheini syn chwilio am lonyddwch a thawelwch. Dewch i grwydror coedwigoedd, afonydd, llynnoedd a rhaeadrau ar droed neu ar feic. Mae llawer o lwybrau a lonydd ar draws yr ardal gan gynnwys 7250 hectar o Goedwig Gwydir, rhostiroedd agored, caeau a choetir. Mae arwyddbyst ar y rhan fwyaf or llwybrau ac mae mapiau a llyfrau arweiniol ar gael yn y ganolfan ymwelwyr.NVW-C04-1718-0020 @ Hawlfraint y Goron 2020 (Cymru Wales)6 VisitBetwsycoed.co.uk'