b'Parc Cenedlaethol EryriO gopaon mynyddoedd dramatig ir iaith ar diwylliant, mae gan Barc Cenedlaethol Eryri nifer o nodweddion arbennig, gan gynnwys: Mae tirwedd Eryri yn Mae Eryri yn nheyrnasunigryw. Maer nawhynafol Gwynedd ac yn cadwyn o fynyddoedd yngadarnler Gymraeg. gyfystyrtua 52 y cant Mae dros 100 o lynnoedd or parc ac yn cynnwys llawer o gopaon sydd drosmwy nag acer o faint 3,000 troedfedd (915m).yn Eryri, o Lyn Ogwen yn y gogledd i DalMae tirwedd Eryri yny Llyn yn y de.amrywiol iawn ac yn Mae tua 20 y cant o cynnwys ceunentydd afonydd serth, rhaeadrauBarc Cenedlaethol Eryri a dyffrynnoedd gwyrdd.wedii ddynodi gan Mae coetiroedd derw,ddeddfwriaeth y DU ac onnen, criafol a chyllEwrop er mwyn gwarchod iw cael ledled y parcei fywyd gwyllt unigryw.ac mae aberoeddYmhlith y planhigion hardd Dyfi, Mawddachalpaidd Arctig sydd iw a Dwyryd ynghyd canfod yn y copaon uchaf, 23 milltir o arfordir amae Lilir Wyddfa yn thraethau euraidd ynunigryw ir Wyddfa. Felly cyfrannu at amrywiaethhefyd, Chwilen yr Wyddfa. cyffredinol y dirwedd. Mae 17 Gwarchodfa Natur Maer amrywiaeth oCenedlaethol yn Eryri; mwy nag yn unrhyw gynefinoedd yn y parcbarc cenedlaethol arall yn cael ei gydnabodyng Nghymru a Lloegr; a yn genedlaethol ac56 Safle o Ddiddordeb yn rhyngwladoloGwyddonol Arbennig.Ardaloedd Cadwraeth Lleol a Safleoedd o Bwysigrwydd Gwyddonol Arbennig i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac aber afon Dyfi syn Safle Biosffer Byd arfaethedig. 30'