b'05Coedwig Gwydir a Llyn Parc(a theithiau cylchol eraill) Taith gylchol ddiddorol ac amrywiol, gyda digon o arwyddbyst, ar hyd lonydd yng Nghoedwig Gwydir at lonyddwch Llyn Parc. Croeswch Bont y Pair yng nghanol pentref Betws-y-Coed a cherddwch i fynyr allt ar y ffordd fawr am tua 100 llath nes i chi gyrraedd y ffordd ar y dde. Ar l tua 350 llath mae arwyddbost pren yn dangos arwyddion l-traed glas (mae llwybrau cylchol eraill yn dechrau yma). Dilynwch yr arwydd l-traed gwyn ar gefndir GLAS ir chwith heibior tai r estyllod du. Ewch ar hyd y llwybr hwn gan ddilyn yr arwyddbyst glas drwyr goedwig. Wrth y gyfforddffordd goedwig lydan trowch ir dde (maer arwydd l-traed glas yn pwyntio ir chwith yma) ac mae Llyn Parc 100 llath ar y chwith. Gallwch ddilyn yr arwydd yn l i Fetws-y-Coed. Ewch ar hyd y llwybr cul heibio rhaeadr a nant nes i chi gyrraedd cyfforddffordd goedwig lydan arall. Trowch ir dde yma ac ar l tua 0.5 milltir trowch ir chwith yn y gyffordd uwchben y pentref.Amser (oriau): Pellter: 3.5 milltir2 awr Anhawster: Cyf. Map: SH 79124 56782 cymedrol Lledred:53.094379Hydred:-3.806323112'