b'06Dolwyddelan CastleCreative Commons, Jeff BuckDolwyddelanTaith gylchol ar hyd dyffryn cudd uwchben pentref tlws ar y briffordd rhwng Betws-y-Coed a Blaenau Ffestiniog, heibio castell Cymreig hynafol. Or maes parcio ger yr orsaf reilffordd trowch ir chwith dros y rheilffordd ac yna ir dde ar l y bont gan ddilyn ffordd syn codin serth i fyny at ddyffryn cudd afon Lledr. Ewch heibio ffermdy Gwyndy gan droi ir dde heibior bwthyn ar y chwith. Ar l dringfa serth maer llwybr yn arwain at dir agored gyda golygfeydd gwych ir mynyddoedd. Ewch i lawr y llwybr at y tai cerrig heibio nant fechan. Ar l pasior gt mae llwybr ar y chwith yn croesi cae bach a hen bont droed garreg cyn dod yn l at yr A470. Croeswch y briffordd gan fynd heibio gorsaf reilffordd Pont Rufeinig a dilynwch y llwybrau syn arwain at fferm, dros gaeau a chamfeydd i gyfeiriad castell Dolwyddelan. Or man hwn dilynwch y briffordd yn l ir pentref.Amser (oriau): Pellter: 6 milltir34 awr Anhawster: Cyf. Map:SH 73768 52139cymedrol Lledred:53.0521285Hydred:-3.884715413'