b'14Llwybrau PenmachnoLlwybrau Penmachno yw trysorau cudd beicio mynydd gogledd Cymru. Yn cynnig 30 km o lwybrau drwyr goedwig, golygfeydd godidog aTymor: Trwyr flwyddyntheimlad gwirioneddol o antur beicio mynydd. Maer llwybrau wediuOriau agor: 24 awrrhannu yn 2 gylch y gallwch eu reidio yn unigol neu fel cylch 30 kmAmser reidio (oriau): anhygoel; ar l i chi gael eich gwynt4 awratoch ar l dod i lawr Dolen Machno,Pellter: 20-30kmbydd y golygfeydd o Ddolen Eryri yn mynd ch gwynt unwaith eto! GraddUchder dringo (metrau): Coch / Anodd, nid ywr llwybrau760hyn yn addas i ddechreuwyr! Mae angen lefel uchel o ffitrwydd acGradd: Coch / Anoddarbenigedd. Gall y llwybrau fod ynAddas ar gyfer: serth ac yn arw, gyda thrac sengl ynBeicwyr mynydd profiadol bennaf a rhannau technegol drwyddi sgiliau reidio da oddi ar y ffordd. Addas ar gyfer draw. Maent yn cynnwys amryw obeiciau mynydd oddi ar y ddringfeydd a disgyniadau heriol ynffordd o ansawdd gwell.ogystalllwybrau pren, cribynnau, cerrig mawr, grisiau cymedrol, cwympau, cambrau a chroesfannau dr. Mae 506 metr o ddringo ar hyd yr holl lwybrau.Lledred: 53.030766Hydred:-3.811727325'