b'SiopaBetws-y-Coed ywr lle perffaith i dreulio bore neu brynhawn yn mwynhaur amrywiaeth o siopau yn y pentref.Mae dewis eang o siopauRoedd Betws-y-Coed yn awyr agored yn gwerthuganolfan bwysig i arlunwyr popeth fydd ei angenyn y gorffennol felly maen arnoch i fwynhaur awyraddas bod dwy oriel agored, a phob mathgelf hyfryd yn y pentref o eitemau eraill.yn arddangos gweithiau artistiaid or pentref a phob Wedi anghofio rhywbethrhan o ogledd Cymru.pwysig ar gyfer eich antur yn y mynyddoedd? DimPun a ydych yn mwynhau problem, gallwch ei gaeledrych yn ffenestri siopau yma: cyngor arbenigol wrthneun chwilio am rywbeth ddewis esgidiau cerdded,penodol, mae Betws-y-dillad ar gyfer y gorau arCoed yn lle gwych i ddod o gwaethaf o dywydd Eryri,hyd ir anrheg ddelfrydol.offer beicio, offer dringo, neu eitemau ar gyfer picnic. Os ydych yn chwilio am anrhegion a chofroddion dymar lle i ddod: mae dewis eang o gynnyrch lleol ar gael a phob math o siopau unigryw lle gallwch brynu eitemau cofiadwy. Os ydych yn siopa am eitem arbennig neun chwilio am anrheg Nadolig neu ben-blwydd, maer cyfan yma ym Metws-y-Coed. 29'