b'Gwnewch eich ymweliad yn fwy cofiadwy gyda mwy o bethau difyr iw gwneud au gweld. 15Zip World Gyda 5 antur wahanol ar 4 safle lleol, maen rhaidymweldZipworld. Cewch brofiad bythgofiadwy ar wifrau gwib Velocity a Titan"; y rhaffau uchel ar Fforest Coaster yn Fforest, yr antur danddaearol Bounce Below ar ceudyllau anhygoel yn Caverns 16 Go BelowTaith llawn antur drwy grombil y mynydd a chyfres oheriau tanddaearol.17Eglwys y Santes Fair Maen anarferol gweld eglwys arddull neo-Gothig morfawr mewn pentref bach. Cafodd ei hadeiladu yn 1873 ac maen adeilad diddorol gydag addurniadau mewnol hardd. Mae cr meibion lleol yn cynnal cyngerdd yma bob dydd Sul yn ystod misoedd yr haf. 18St Michaels ChurchEglwys Sant Mihangel, ger afon Conwy, yw adeiladhynaf Betws-y-Coed ac maen dyddio or 14eg ganrif. Maer addurniadau mewnol hynafol yn werth eu gweld.19Castell Gwydir Maen cael ei ystyried yn un o dai Tuduraidd gorau Cymru,ac roedd yn gartref i deulu pwerus y Wynniaid. Maer manylion mewnol traddodiadol yn adlewyrchu pensaernaeth y cyfnod Tuduraidd ac maer gerddi yn hyfryd.20Llyn Crafnant Maer llyn prydferth hwn yn atyniad hardd ac yn hawdd ei gyrraedd mewn car neu ar feic; maer daith gylchol o amgylch y llyn yn boblogaidd iawn. 26'