b'Parc Cenedlaethol Eryri parhad.Fel y porth swyddogol i Eryri, mae Betws-y-Coed mewn lleoliad unigryw yn y Parc Cenedlaethol gan gynnig mynediad hwylus ir Wyddfa, mynydd uchaf Cymru a Lloegr (3,560 troedfedd). Mae Tryfan a 15 mynydd arall o fewn cyrraedd hwylus i Fetws-y-Coed ac mae llwybrau yn arwain i gopaon rhai ohonynt.Taith 6 milltir yn unig ywMae diogelwch yn y hi i Ben-y-Pass lle maemynyddoedd yn hollbwysig Llwybr Pyg a Llwybr ygan fod yr amodau tywydd Mwynwyr yn arwain i goparyn newid yn aml, felly Wyddfa. Gallwch barcioedrychwch ar y rhagolygon yn y maes parcio talu actywydd cyn mentro allan arddangos neu ddal bwsa chofiwch ddweud wrth Sherpar Wyddfa or pentref. rywun pa lwybr rydych am ei ddilyn. Mae dillad syn Ychydig ymhellach naaddas ar gyfer tywydd y Chapel Curig ar yr A5, ynmynyddoedd yn hanfodol nyffryn Ogwen, mae Tryfan,wrth ddringo yn Eryri. mynydd syn adnabyddusGan fod yr amodau yn am ei ddringfa sgrialu argallu newid yn gyflym meini Adda ac Efa ar y copa.gall y tymheredd ar y Maen ddringfa boblogaiddcopaon fod cymaint10 ac yn cynnig profiad mwyyn is nar tymheredd yn anturus. Gerllaw Tryfany dyffrynnoedd. Hefyd, mae Cwm Idwal, cwmcofiwch nad oes signal ffn crog godidog syn safleda ym mhob ardal. Yn olaf, o ddiddordeb gwyddonolpeidiwch bythmentro arbennig (SSSI). Maerir mynyddoedd heb fap.mynyddoedd yn ffurfio amffitheatr o amgylch y llyn ac maen lle poblogaidd gyda cherddwyr yn enwedig yn y gaeaf. Mae maes parcio a chanolfan ymwelwyr yng Nghwm Idwal.32'