b'Teithiau cerdded eraillMae llawer o deithiau cerdded hyfryd eraill o Fetws-y-Coed. Mae rhagor o fanylion yn y cyfeirlyfrau lleol sydd ar gael yng Nghanolfan Groeso Betws-y-Coed ac maent yn cynnwys:07 Taith gylchol Eglwys Sant10 Mynydd Garthmyn a Siambr Mihangel ar pentref Gladdu Capel Garmon Taith gerdded fer, hawddTaith gerdded eithaf anodd, a thawel ar hyd afonydd6 milltir o hyd, gyda golygfa Conwy a Llugwy o gefnglasurol ar draws y pentref yr orsaf reilffordd. Maera gweddillion siambr llwybr yn mynd heibiorgladdu neolithig; yna i lawr Bont Grog syn simsanuat Raeadr y Graig Lwyd.ar draws afon Conwy ar adeilad hynaf yn y pentref,11 Llyn Sarnau a Pheiriandy Eglwys Sant Mihangel.Mwynglawdd LlanrwstTaith gylchol gymedrol 5.5 08 Capel Curig milltir ar hyd llwybrau sydd 4 milltir ir gogledd owediu harwyddon bennaf Betws-y-Coed, dyma daithdrwy Goedwig Gwydir a gerdded hawdd 4.5 milltirdyffryn hyfryd Llugwy.syn cynnwys dwy olygfa glasurol o Bedol Eryri; y12 Mwynglawdd Hafnagyntaf wedii hadlewyrchuTaith gerdded gymedrol yn nyfroedd llonydd Llyn3.5 milltir at safleoedd Mymbyr; ar ail yn olygfayr hen fwyngloddiau ehangach ac uwch orplwm a arferai ffynnu Pincin, Capel Curig.ar lethrau ucheldiroedd Coedwig Gwydir.09 Dyffrynnoedd Llugwy a LledrTaith gerdded hir ac anodd, 8 milltir, ar hyd dyffrynnoedd afonydd Llugwy a Lledr gyda dringfa i fyny Sarn Helen Rufeinig, ac ar draws y cribau coediog eang syn gwahanur ddau ddyffryn. 14'