b'21Llyn GerionyddLlyn hyfryd arall syn hawdd ei gyrraedd mewn car neuar feic. Yn agos at Lyn Crafnant, gellir mwynhaur ddau ar wahn neu ar yr un daith.22 a Rheilffordd Conwy ar Trn Bach Amgueddf Gyferbyngorsaf reilffordd Betws-y-Coed,mae Amgueddfa Reilffordd Dyffryn Conwy yn lle arbennig i bawb syn mwynhau rheilffyrdd. Maer lein fach yn myndchi ar daith 8 munud o amgylch y gerddi braf. Efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld cwningod gwyllt ger y pwll! Siambr Gladdu Capel Garmon 23 Roedd dod o hyd i siambr gladdu Neolithig (OesNewydd y Cerrig) mor bell ir gogledd yn dipyn o ddirgelwch gan fod beddrodau or math hwn yn perthyn i grp archaeolegol or enw Cotswold-Severn a enwyd ar l yr ardal lle maent iw cael. Gardd Bodnant 24Beth am fwynhau diwrnod allan gwych yn un o erddimwyaf adnabyddus a phrydferth Prydain. Maer 80 acer yn cynnwys nentydd a llwybrau; glennydd yn llawn llwyni, dolydd coetir, llyn, glyn a gerddi dr. Capel Uchaf Gwydir 25 Capel carreg syml a adeiladwyd yn 1673, syn nodedig am ei nenfwd cain wedii baentio. Tu Hwnt ir Bont 26 Ystafell de a bwyty hanesyddol ac unigryw sydd wediennill nifer o wobrau. Maen dyddio or 15fed ganrif ac yn sefyll ar lan orllewinol afon Conwy ger pont enwog Inigo Jones yn nhref farchnad gyfagos Llanrwst; maer adeilad yn nodedig hefyd am yr eiddew lliwgar syn tyfu drosto.27'