b"Digwyddiadau Lleol Ionawrgraddiant o 37.45% Rs 10k Pier ir Pier daeth Ffordd Pen Llech, Rs 10k ar hyd yr arfordirHarlech, yn enwog aro Landudno i Fae Colwyn. l iddi gipio teitl 'Stryd Rs y Gaeaf Buff WinterMwyaf Serth y Byd' oddiTrail Race wrth Stryd Baldwin yn Seland Newydd.Hanner marathon ar lwybrau rhedeg prydferth Tonnau, Mwd a Coed y Brenin. Mynyddoeddadventureparcsnowdonia.comChwefror Dragon RalleyMai Antur i feiciau modurGyl Gerdded Trefriwo amgylch Betws- Gyl gerdded flynyddoly-Coed ar ardal. wedii threfnu gan Cambrian Ralleygymuned Trefriw Y 65ain Rali yw rowndyn un o ardaloeddgyntaf Pencampwriaethprydferthaf Eryri.Rali Prydain yr MSA. MaeHanner marathon Eryrihefyd yn rhan o Gyfres Hanner marathon anodd Rali Jordon Surfacingond prydferth syn BTRDA, Pencampwriaethcynnwys Llyn Crafnant Rali Cymru Pirelli aa Llyn Geirionydd. Rs Phencampwriaethheriol syn dechrau ANWCC ac maeryn Llanrwst.cyfan yn digwyddSnowdon Rocks yng nghoedwigoeddlovehopestrength.co.ukheriol Cymru.Mehefin MawrthQuest Wales: Hanner marathon Mn Betws-y-CoedRs antur yn y Parc Hanner marathon o Bont Menai i dref hyfrydCenedlaethol: cyfle Biwmares ac yn l. i redeg, beicio a Ffair Hadau Conwychaiacio drwy Eryri.conwybeekeepers.org.ukHer Eryri: Betws-y-CoedTaith gerdded heriol Ebrill3-diwrnod yn ardal Triathlon Harlech Betws-y-Coed. Gallwch ddewis cerdded am 1, Y triathlon cyntaf yng nghyfres Always Aim2 neu 3 diwrnod ac am High a gynhelir yn nhrefbellter o hyd at 100km yn arfordirol hardd Harlech. yr ardal brydferth hon.Rs ar hyd Stryd Mwyaf Serth y Byd Does dim llawer o rasys 5km yn myndchi ar hyd stryd syn torri record byd! Gydag uchafswm 34"