b'Gwybodaeth ddefnyddiolMeddygon Banciau / Peiriannau Mae meddygfa Betws- twll yn y waly-Coed ym mhentrefanDoes dim canghennau Pentre Du, filltir ir gogleddlleol. Mae canghennau o ganol y pentref ar yagosaf y prif fanciau ym chwith ir A5. Maer troadMae Colwyn a Llandudno. ar y chwith cyn yr ysgol.Ond mae 4 peiriant twll Ffn 01690 710205yn y wal yn y pentref. Gweler map y Pentref. Ysbytai / A & EMae adrannau brysSwyddfar Post mewn 2 ysbyty, llai naMaer swyddfa bost 30 munud i ffwrdd. Maeleol yn siop Londis yng Bangor 17 milltir i ffwrdd.nghanol y pentref. Ysbyty Gwynedd,Eglwysi Penrhosgarnedd,Mae Eglwys y Santes Bangor, Gwynedd, Fair yng nghanol Betws-LL57 2PWy-Coed wrth ymyl Ffn: 01248 384 384yr A5 (gweler map y pentref) Mae amseroedd Ysbyty Glan Clwyd,gwasanaethau ar gael yn Bodelwyddan, Sir www.brogwydyr.cymru. Ddinbych, LL18 5UJMae Eglwys Sant Mihangel Ffn: 01745 583 910ar Ffordd yr Hen Eglwys, (Mae Ysbyty Glan Clwyd y tu l ir orsaf reilffordd. 20 milltir i ffwrdd) Does dim gwasanaethau yn yr eglwys fach Deintyddion hynafol hon ond mae Mae deintyddfa GIGar agor i ymwelwyr.yn Llanrwst4 milltir o Fetws-y-Coed.HeddluManylion cyswllt:Maer orsaf heddlu agosaf yn Llanrwst, 4 milltir ir tyddfa Llanrwst, gogledd o Betws-y-Coed. Dein24a Stryd Watling, Llanrwst, Conwy, Heddlu Gogledd CymruLL26 0LS Yr Orsaf, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst LL26 0DFFferyllfeydd Mae rhai meddyginiaethauGorsafoedd Petrol ar gael dros y cownterMae gorsaf betrol yn siop Spar yn yar yr A5 ym mhen pentref. Fodd bynnag,deheuol y pentref. maer fferyllfa agosaf yn Llanrwst, 4 milltir irModurdaigogledd o Betws-y-Coed. Mae modurdy yn y pentrefBetws-y-Coed Motors ,Fferyllfa Boots,Ffordd Craiglan, Betws-Ffordd Abergele,y-Coed LL24 0AW. Llanrwst. Ffn:Ffn: 01690 71030301492 640620 21'