b'a Llwybr Marin Llyn ParcLlyn Geirionydd,Trefriw, LlanrwstLlyn Crafnant Coedwig Gwydir a ConwyLlwybr y Cwrs GolffB5106Pont y MwynwyrTrn bach Llwybrn AFON LLUGWY Glan yr afoRhaeadr Ewynnol a BangorA5Pont-y-Pair Eglwys Sant MihangelMeddygfa Pont grog Eglwys y Santes anrwst ar A55FairLlyn ElsiAFON CONWYandudno, Trefriw, LlA470A5Pentref Betws-y-CoedLlModurdy Gorsaf drenau Cofeb Llyn ElsiGorsafSae bwsbetrolSwyddfaParciobostEglwys ToiledauA470CanolfanPeiriantLlyntwll yn y Groeso wal ElsiPriffordd AmgueddfaA5angollenIs-ffordd RheilfforddLlwybrau,Ardal LlLonydd,adeiledigLlwybrau troed * Maer ffyrdd a llwybrau ar y m ap hwn yn ddiagramatic ynunig ac nid i raddfa Ffos Noddun5'