b'Teithio a Pharcio Mae dwy briffordd yn cyfarfod ym Betws-y-Coedyr A5 rhwng Llundain a Chaergybi ar A470 rhwng Caerdydd (ar arfordir de Cymru) a Llandudno (ar arfordir y gogledd). Maer ffyrdd hyn yn cysylltu r M6 a Ffordd yr A55 gogledd Cymru gan roi mynediad cyflym i Ganolbarth Lloegr a Gogledd Orllewin Lloegr. Mae gwasanaeth trn yn cysylltu Betws-y-CoedLlandudno yn y gogledd (trenau i Lundain a Chaergybi) a Blaenau Ffestiniog yn y de. Mae teithio mor hawddtrenau Trafnidiaeth Cymru. Maer tocyn yn caniatu i Eisiau mynd ir Wyddfa?chi deithio ar brif reilffyrdd Mae bws Sherpar WyddfaCymru a bron iawn pob yn teithio o Fetws-y-Coedgwasanaeth bws. Ffn: drwy Barc Cenedlaethol0300 303 4240 i gael Eryri, ac mae rhai llwybraurhagor o wybodaeth.yn defnyddio bysiau to agored yn yr haf. PrisMae Gwasanaethau Bws tocyn yw 2 yn unig iLleol yn cysylltu Betws-Ben-y-Pass neu gallwchy-Coed r holl drefi a brynu tocyn diwrnod.phentrefi cyfagos. Mae Gwasanaethau BysiauTeithio mewn Car. Mae a Threnau RheolaiddBetws-y-Coed yn ardal yn cysylltur arfordir rwych i deithio mewn car mynyddoedd. 15 munudgyda mynyddoedd, arfordir, i ffwrdd ym Mlaenaucestyll ac atyniadau o Ffestiniog, canolbwyntfewn 20 milltir ir pentref. diwydiant llechir byd ar un adeg, gallwch deithioAr eich Beic. Mae ar y trn bach enwog omilltiroedd o lwybrau beicio Ffestiniog i Borthmadog,braf yn cysylltur pentrefi gan gysylltuthrenlleol. Gallwch gyrraedd ar Rheilffordd Ucheldirdrn neu fws ac yna seiclo Cymru. Bydd y trn hwno amgylch atyniadaur ardal. yn myndchi i ganol Eryri ai golygfeydd gwychMae maes parcio mawr ar cyn dod i ben y daithl pasio gorsaf reilffordd yng Nghaernarfon. Betws-y-Coed ac un arall llai ar yr A5 wrth ddod i Gallwch brynu Tocynmewn ir pentref or de.Crwydro Cymru ar gyfer 15'