b'Bwyta ac YfedMae Betws-y-Coed ar trefi a phentrefi cyfagos yn llawn mannau gwych i fwyta ac yfed. Mae digon o ddewis i bawb.Brecwast, cinio, teOs ydych yn chwilio am prynhawn neu swper, maerdamaid sydyn ar l diwrnod cyfan ym Metws-y-Coed.hir yn y mynyddoedd Gallwch fwynhau brecwastneu bryd rhamantus neu Cymreig yng nghaffisarbennig maer dewis yn annibynnol y pentref a fyddeang: tai pizza, pysgod a yn barod iawn i ateb eichsglodion, tafarndai gwych, holl anghenion deietegol.tapas a bwytai Cymreig. Mwynhewch ddanteithion traddoddiadol fel cacennauBeth am grwydro cri, bara brith neu gawsymhellach i ymweldpb. Neu beth am fwytathrefi a phentrefi hardd eich te prynhawn ar landyffryn Conwy a mwynhau yr afon a mwynhaurtafarndai traddodiadol golygfeydd ar cynnyrchCymreig, caffis unigryw lleol gwych. Mae digona rhagor o fwytai hyfryd o ddewis ar gyfer picnicsyn gwneud y gorau o yn y pentref. Prynwchgynnyrch gwych yr ardal.gynnyrch ffres yn y becws lleol ai fwynhau ar eich teithiau cerdded neu wrth ymlacio ger yr afon neu ar nifer or teithiau cerdded or pentref. Mae bwytair pentref yn cynnig rhywbeth at ddant pawb. Dewiswch o gig oen Cymreig, pysgod lleol ffres, pizzas blasus a thafarndai cyfeillgar. 28'